RADCA PRAWNY
GRZEGORZ KOBYLIŃSKIO MNIE

W 2008 r. ukończyłem uniwersyteckie, stacjonarne studia prawnicze.
W 2010 r. rozpocząłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W 2014 r. zdałem egzamin zawodowy i od tego czasu wykonuję zawód radcy prawnego w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA – 10965).
Od 10 lat pracuję jako in-house lawyer w instytucji prawa publicznego oraz kancelarii radców prawnych w Siedlcach.
Na co dzień prowadzę obsługę prawną kilku jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji kultury, spółek prawa handlowego oraz lokalnych przedsiębiorców w Siedlcach i okolicach.SPECJALIZACJAZASTĘPSTWO PROCESOWE

Od 2010 r. współpracuję z kancelariami prawnymi z całego kraju w ramach zastępstw procesowych, najczęściej przed Sądem Rejonowym oraz Sądem Okręgowym w Siedlcach.
Występuję w charakterze pełnomocników stron we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej czy mediatorem.

DANE KONTAKTOWE

e-mail:
telefon:

Południowe Podlasie Kobylińscy Węglińscy Łosice